Gezond en inzetbaar zijn en blijven.

Naast toenemende tekorten aan leraren kampt het onderwijs met een bovengemiddeld verzuimpercentage ( 6,5% in het eerste kwartaal van 2022 volgens het CBS ). Oorzaak hiervan zijn niet alleen veel kwantitatieve taakeisen en gebrekkige regelmogelijkheden, maar vooral ook een hoge emotionele belasting en ongewenst gedrag in contact met derden. Het is belangrijk dat je medewerkers gezond en inzetbaar zijn en blijven. Het beter omgaan met werkdruk en werkstress verkleint de kans op werkgerelateerde psychische klachten, overspannenheid en een burn-out.

Investering in professioneel kapitaal

Met CARE for teachers bieden we onderwijsprofessionals hiervoor handvatten. Zo kunnen zij uitgroeien tot meer leerlinggerichte en daarmee betere leergerichte vakkrachten. Ook kunnen ze elkaar binnen het team versterken en hun beoordelingsvermogen verder ontwikkelen om zo tot betere besluiten te komen. De inzet van CARE for teachers betekent een investering in het professioneel kapitaal van je organisatie. Onderzoek toont aan dat de prestaties van de kinderen die onderwijs krijgen van leerkrachten met veel professioneel kapitaal significant beter zijn.

‘Beter omgaan met

werkdruk en werkstress’

ERVARINGEN

“Ik vond het erg leuk om met een aantal van mijn collega’s… Lees verder


Dineke de Gooijer, intern begeleider, primair onderwijs

“Ik vond CARE een geweldige ervaring. Lees verder


Stefanie Geurtsen, docent, middelbaar beroepsonderwijs

“De mindfulness- en compassietrainingen had ik al eerder gevolgd… Lees verder


Corrie Charité, leerkracht, primair onderwijs

“Toen ik aan de training begon, was ik erg somber. Lees verder


Marie-Christine Martin, docent Frans, voortgezet onderwijs

“CARE is een echte aanrader. Lees verder


Alie Blok, docent en decaan, voortgezet onderwijs

Ja, ik wil graag meer weten over CARE for teachers!