Veerkracht en bewustzijn.

CARE is een bewezen effectief programma voor professionele ontwikkeling van iedereen die in het onderwijs werkt. Centraal staat het vergroten van je veerkracht en het bevorderen van je bewustzijn. CARE staat voor Cultivating Awareness and Resilience in Education. CARE is in Amerika ontwikkeld, maar gebaseerd op universele onderwijsprincipes. Met CARE ontwikkel je als onderwijsprofessional vaardigheden om bewustzijn en veerkracht te creëren en te behouden, om uitstekende sociale, emotionele en educatieve ondersteuning te bieden aan leerlingen en studenten, om werkstress te verminderen en om je welzijn te bevorderen. Zo voorkom je een burn-out en verbeter je je manier van lesgeven. Met als uitkomst dat de kinderen of volwassenen die je onderwijs geeft zich sociaal, emotioneel en cognitief beter kunnen ontwikkelen.

Leerkracht met blije kinderen
leerkracht voor het schoolbord

Wetenschappelijk bewezen resultaat.

Het unieke aan CARE is dat de effecten ervan wetenschappelijk zijn bewezen. Uit diverse studies blijkt dat werken met CARE een significant positief effect heeft op het welbevinden van de onderwijsprofessionals en daarmee op de kwaliteit van de leeromgeving van hun leerlingen en studenten. De belangrijkste conclusies zijn:

  • CARE reduceert de persoonlijke (interne) stress en de externe stress die gerelateerd is aan bijvoorbeeld tijdsdruk.
  • CARE verbetert de emotieregulatie en verhoogt de emotionele veerkracht. Daarbij ervaren de professionals meer mindfulness: ze zijn helder en opmerkzaam.
  • CARE leidt tot significante verbeteringen in de kwaliteit van het lesgeven. Onderwijsprofessionals die CARE hebben gevolgd bieden meer emotionele ondersteuning en zijn productiever.
  • CARE verbetert het welbevinden van de professionals en dat vertaalt zich direct in een positief sociaal-emotioneel klimaat in de groep, klas en collegezaal. Hierdoor is de productiviteit hoger.
LEES MEER

Inspirerend en effectief.

CARE is een mix van instructie en ervaringsgerichte activiteiten waarbij ook tijd is voor reflectie, uitwisseling van ervaringen en discussie. Met technieken uit mindfulness, compassie en sociaal-emotioneel leren ontwikkel je je bewustzijn, openheid en emotionele responsiviteit en sensitiviteit. Dat zijn stuk voor stuk belangrijke kwaliteiten om als professional het voorbeeld van gezond gedrag te laten zien waaraan kinderen zich kunnen spiegelen en om het lesgeven en leren te optimaliseren.

Het programma biedt krachtige interventies die de deelnemers direct praktisch kunnen inzetten in hun werk. Bovendien maken ze ter afsluiting van het programma een plan voor zichzelf en het team. De opzet is duurzaam, gericht op een blijvend effect op de onderwijsprofessionals en hun omgeving. Zij kunnen continu ondersteuning krijgen. Hierdoor wordt hun pedagogisch leiderschap (verder) ontwikkeld. Onderwijsprofessionals die CARE hebben afgerond, geven steeds weer aan dat ze het programma inspirerend, ontspannend en effectief vinden.

CARE kan binnen onderwijsorganisaties worden gevolgd, bijvoorbeeld als team binnen een school of als leidinggevenden binnen een bestuur, maar ook individueel bij inschrijving. Klik op agenda voor de data en schrijf je in via het inschrijfformulier. Het programma bestaat uit 3 trainingssessies van 6 uur of 6 trainingssessies van 3 uur in een periode van 2 tot 3 maanden, maar kan ook op maat worden samengesteld.

Na deze training bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan booster-sessies en/of online-coaching via Skype te krijgen.

AGENDA
INSCHRIJVEN
Mentor, decaan met studenten
lerares voor het schoolbord

Door en voor onderwijsprofessionals.

CARE is ontwikkeld door Patricia Jennings, Christa Turksma en Richard C. Brown met support van het Garrison Institute. Het programma is door onderwijsprofessionals, voor onderwijsprofessionals. Niet voor niets bestaat het logo van CARE for teachers uit een hart, de verbeelding van (com)passie, en een appel, het symbool van overgedragen kennis.

Christa Turksma is de opleider van Patries Dekkers. Ze is Nederlandse en begon haar loopbaan als leerkracht tot ze besloot verder te studeren. Inmiddels woont ze ruim 30 jaar in de Verenigde Staten waar ze veel heeft lesgegeven. Mark Greenberg, hoogleraar aan The Pennsylvania State University, heeft het Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) ontwikkeld, dat ook in veel Nederlandse basisscholen wordt gebruikt en erkend is door het NJI. Christa is betrokken bij de introductie van PAD in Nederland.

Christa is ervan overtuigd dat leraren een van de belangrijkste beroepen uitoefenen. Goed onderwijs is de zuurstof van een samenleving en een bron van innovatie en samenwerking. Haar inzicht dat lesgeven een emotioneel beroep is en dat de manier waarop met die emoties wordt omgegaan bepalend is voor hoe de les wordt ervaren, terwijl daar tijdens de opleiding nauwelijks aandacht voor is, leidde tot het opzetten van CARE.

Ja, ik wil graag meer weten over CARE for teachers!