Wij hebben deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet (meer) klopt. Wilt u ons dit dan laten weten via info@CAREforteachers.nl / info@CAREforteachers.be? We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie op deze website en ook niet voor directe of indirecte (gevolg)schade die voortvloeit of samenhangt met deze informatie. De tekst en beelden op deze website zijn alleen bedoeld om algemene informatie te verstrekken over onze dienstverlening. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het – op welke manier dan ook – niet toegestaan tekst- en/of beeldmateraal van deze website te kopiëren, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van CARE for teachers Nederland/België.